Tietosuojaseloste

Tietosuojalain mukainen rekisteriseloste Terveyden Tasapainon ajanvaraus- ja asiakastietojärjestelmälle.

1. Rekisterinpitäjä:

Terveyden Tasapaino:

- T:mi Elina Bragge, Y-tunnus: 1342118-9, Järvikyläntie 877, 29280 Järvimaa

- Hoitokammari Erika/Erika Urpomäki, Y-tunnus: 2991940-8, Lammentie 30, 20660 Littoinen

- Esmian/Minna Kivimäki, Y-tunnus: 2468036-2, Otavankatu 22, 37140 Nokia

- Riitta-Liisa Paananen, Y-tunnus: 2150322-1, Lonttistentie 27 B 31, 20100 Turku

- Vital Balance/Satu Nurmi, Y-tunnus: 2697065-4, Niittykatu 3, 24130 Salo

2. Rekisterin yhteyshenkilö:

Riitta-Liisa Aho, puh. 044 515 1741, riittaliisa@terveydentasapaino.fi

3. Rekisterin nimi:

Terveyden Tasapainon asiakastietojen, laskutuksen, markkinointitietojen ja ajanvarausten rekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja tietolähteet:

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen parantaminen, ajanvarausten mahdollistaminen ja laskutustietojen ylläpito. Tietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Kerättäviä henkilötietoja käytetään Terveyden Tasapainon ja asiakkaan asiakassuhteiden ylläpitoon, laskutukseen sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen ja viestien mahdollistamiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Terveyden Tasapainon yrittäjät voivat myös lähettää markkinointi- ja muita tiedotusviestejä asiakkaalle, mikäli asiakas on sen sallinut. Asiakas voi kieltäytyä näistä tiedotteista ilmoittamalla siitä sähköpostitse yrittäjälle, jolta saa markkinointiviestejä.

5. Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin talletetaan tai voidaan tallettaa seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero, syntymävuosi, henkilötunnus (jos laki edellyttää sitä asiakassuhteen perusteella), asiakkaan laskutustiedot, kieli, tieto asiakaskirjeiden vastaanotosta sähköpostitse ja tekstiviestitse, viimeisin sisäänkirjautuminen (jos kirjautuminen ajan-varaukseen käytössä), tiedot siitä kuka asiakastietoja on katsellut ja muokannut, tehdyt varaukset, asiakaskäynnit, maksut ja tieto siitä kuka niitä on katsellut tai muokannut.

6. Tietojen luovuttaminen säännönmukaisesti ja siirretäänkö tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Tietojen säilytys:

Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan tai niin pitkään, kun laki sitä edellyttää. Tietojen säilytyksessä on huomioitu sitä koskevat lait, asetukset ja direktiivit. Tiedot voidaan vaatia poistettavaksi, mikäli laki sen sallii ja asiakas niin pyytää.

8. Tietojen suojaus:

Rekisterin ylläpitoon käytettävä Ajas -verkkopalvelu on suojattu salasanoin ja tietokantapalvelin sekä muut palvelimet ovat suojattuja palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Salasanoja ei tallennetta palvelimelle selkokielisenä vaan ne säilytetään salattuina kulloinkin turvallisena pidettynä menetelmää käyttäen. Palvelin sijaitsee lukitussa ja vartioidussa tilassa Upcloud Oy:n palvelinsalissa Helsingissä. Tietojen säilyvyys on varmistettu automaattisten varmuuskopioiden avulla. Jos käyttämiimme järjestelmiin murtaudutaan niin, että se vaikuttaa sinuun, saamme siitä tiedon ja ilmoitamme siitä mahdollisimman nopeasti ja kerromme myöhemmin, mitä vastatoimenpiteitä me teimme. Asiakkaan on pidettävä oma käyttäjätunnuksensa ja salasanansa salassa kolmansilta osapuolilta, mikäli asiakkaalla on sellaiset.

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus:

Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa ja EU-direktiivissä turvattuihin oikeuksiinsa, ellei laissa muuten määrätä. Pyynnöt on osoitettava kohdassa 2 määritellylle rekisterin yhteyshenkilölle. Kaikkien tallennettujen tietojen lista voidaan pyytää korkeintaan 4 kertaa vuodessa.

10. Evästeet ajanvarausjärjestelmän käyttäjille:

Käytämme sivuillamme ja ajanvarausjärjestelmässä ns. cookie -toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle talletettava ja siellä säilytettävä merkintä, joka mahdollistaa sen, että käyttäjälle voidaan luoda turvallinen istunto. Ilman evästeitä palveluun kirjautuminen ei onnistu. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Mikäli ajanvarausjärjestelmässä vieraileva käyttäjä ei halua sallia evästeitä, se on mahdollista, mutta tällöin palveluiden sujuvaa toimintaa ei voida taata, sillä evästeet ovat tarpeellisia ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. IP-tiedot:

Terveyden Tasapainon käyttämässä ajanvarausjärjestelmässä vierailevien käyttäjien IP -osoitteet tallentuvat niille varattuun lokiin. Lokia käytetään mahdollisiin virheselvityksiin sekä tietoturvan ylläpitoon. Lokiin on pääsy rekisterinpitoon käytettävän Ajas -järjestelmän henkilöstöstä ennalta määrätyillä henkilöllä.